Categories
Coins (722)
   Ancient (133)
   Byzantine (11)
   Hungarian Coins (318)
   Transylvanian coins (43)
   Commemoratives (108)
   Commemoratives from 1946 (4)
   Essays and Restrikes (3)
   World coins (102)
Banknotes (63)
   Habsburg era 1762-1880 (1)
   Revolution - Emigration (4)
   Dualism 1880-1888
   Korona 1892-1926 (3)
   Pengo 1926-1946 (17)
   Forint 1946- (7)
   Emergency notes (19)
   foreign banknotes (12)
Accessories (14)
   Coin boxes and trays (12)
   Banknote album (1)
   Numismatic Calendar (1)
Literature (309)
   Books (191)
   Periodical (97)
   Maps, engravings (21)
 New items more
II.Lajos 1516-1526 garas 1522 L-B
II.Lajos 1516-1526 garas 1522 L-B
$632.50
 New items more
I.Lajos 1342-1382 denár
I.Lajos 1342-1382 denár
$82.50
 New items more
Bethlen Gábor 1613-1629 dukát 1626 NB
Bethlen Gábor 1613-1629 dukát 1626 NB
$4,950.00
Catalog main » Literature » Books » k305 »
1827. évi törvények /XII.törvénycikk/ bőrkötésben R! Item no. : k305

Description: Az 1827.évi törvénycikkek, bőrkötéses változat. 42 oldal, latin nyelvű szöveg, az utolsó oldalon Ferenc császár aláírása, szárazpecsétje, illetve Reviczky és Madarassy ellenjegyzésével. Ez tartalmazza az 1827-es XII-es törvénycikket, mely a legrégebbi ma is hatályos jogszabály.

Címe: Azoknak nevei, a kik a tudós társaság fölállítására, vagy a hazai nyelv terjesztésére is ajánlatokat tettek, az utókor emlékezete végett törvénybe iktattatnak.

Hogy azoknak hálás emlékezete, kik a haza és nyelve iránti kiváló szeretetökből, annak müvelésére vagy terjesztésére is nemes szivű ajánlatokat tettek, minden időkre megörökittessék: a karok és rendek, Ő királyi felségének kegyes jóváhagyása mellett, a törvénykönyvbe iktattatni határozták neveiket, melyeknek sora a következő:

József ur, fenséges császári s magyar és cseh királyi örökös herczeg, Magyarország nádora, a tudós társaság intézetének pártfogója, pengő pénzben 10,000 frt.

Gróf Széchenyi István 60,000 frt.

Vay Ábrahám 8000 frt.

Gróf Andrássy György 10,000 frt.

Gróf Károlyi György 40,000 frt.

Id. gróf Pálffy Ferencz, évenkint 400 frt.

Gróf Batthyány Ker. János 10,000 frt.

Gróf Eszterházy Mihály 10,000 frt.

Ifj. gróf Eszterházy Károly 10,000 frt.

Gróf Széchenyi Pál 10,000 frt.

Justh Gábor 1000 frt.

Inkey Imre 1000 frt.

Széki gróf Teleki József, mostohaanyjának, néhai gróf Teleki László özvegyének, mint az ugyanezen férjtől származott fia természetes és törvényes gyámjának s gondnokának, valamint két testvérének, Teleki Ádám és Sámuel grófoknak is nevökben, legkevesebb 30,000 kötetet magában foglaló könyvtárukat, mely nevezett közös atyjok, gróf Teleki László költségén és fáradozásával gyüjtetett; s azonkivül 5000 frt.

Szabó-Szepessy István 200 frt.

Herczeg Batthyány Fülöp 50,000 frt.

Gróf Cziráky Antal 3000 frt.

Gróf Keglevich János 6000 frt.

Kopátsy József, veszprémi püspök 2000 frt.

Pápay Sámuel 1000 frt.

Báró Zay Károly 2000 frt.

Báró Mandell Károly 1000 frt.

Néhai Szlavniczai Sándor István hagyományozott 10,000 frtot, azonkivül könyvtárát éremgyüjteményét, ritka pénzeket, valamint képeket és földabroszokat is.
Obverse:
Reverse:
Reference:
Condition: excellent

Price: $660.00
  Back  Out of stock
 Shopping Cart
No items
 Currencies
 Information
- Condition of use

- Customer service
- Ordering
- Searching options
- Shipping-Payment
- Privacy Notice
- Contact Us

 Könyvajánló
Tóth Csaba – Kiss József Géza: Az Árpád-kori magyar pénzek

Tóth Csaba – Kiss József Géza: Az Árpád-kori magyar pénzek
$32.95
 Könyvajánló
Tóth Csaba: Pénzverés az Anjouk Magyarországán

Tóth Csaba: Pénzverés az Anjouk Magyarországán
$30.25
 Könyvajánló
Kovács-Pallag-Tóth-Újszászi: Szent László alakja a magyar numizm

Kovács-Pallag-Tóth-Újszászi: Szent László alakja a magyar numizm
$19.20